Styrelse

Ordförande / Webbmaster

Namn Hans Johansson

E-post ockelboklubben@telia.com  

 

Ensam ansvarig för hela klubbverksamheten.

 

Klubbens bankgiro är:

 

Ockelboklubben

5554-0447

 

Använd detta för bidrag till klubben.

Pengarna går oavkortat till klubbens utgifter för hemsidan.

Tack för bidraget.