Elektrolux hjälpe Ockelbo med några båtmodeller

Gyllene Ratten, Folkan,  Arkipelag och några små roddbåtar.

Här är några tidningsutklipp från 1961

och här är några tidningsutklipp från 1962.