Ockelbo Monaco, halvmetern mindre än T15 Rivieran

men lika snabb, 32 knop med en 40 hk motor.

 -

MONACO är en stabil och snabb, sportbåt som visar sina bästa sidor när två personer färdas i dess bekväma, men ej luxuösa säte av sofftyp. Fartegenskaperna är oväntat jämna med en, två eller tre personer ombord. Mycket ovanligt för en båt i den här storleksklassen, och tyder på en lyckad bottenkonstruktion.

Det var gott väder under proven och båten visade sina bästa sidor. Vi hade inte tillfälle att prova den i grov sjö, men ganska stora svall från förbipasserande båtar visar att den går mjukt till dryga 20 knop men däröver blir gången stötig.

Stötigheten är inte av svårare typ, men vi rekommenderar att farten hålls strax under 20 knop vid färd i motsjö. I detta sammanhang vill vi anmärka att det inte är nödvändigt att sätta på största möjliga motor når man köper båt. För det första kan man sällan utnyttja fartegenskaperna, för det andra växer bränsleförbrukningen katastrofalt med ökade hästkraftantal.

Räkna med i runt tal 0,4 liter bränsle per hästkrafttimme och välj en lagom motor som passar skrovet och plånboken. Och kör inte med toppfart, det är med båtmotorer som med bilmotorer. Högre varvtal ger visserligen högre fart, men samtidigt höjd bränsleförbrukning.

 

Användbarhet. Monaco är en utpräglad sportbåt. Den lämpar sig speciellt för vattenskidåkning och snabba färder t ex mellan stad och sommarnöje. Den är snabb. stabil och framför allt snäll och detta kan kanske lura någon att lämna flytvästar eller annan räddningsattiraljer hemma. Men olyckor kan alltid hända — och det är god plats för föraren även om han har flytväst på sig.

Som extra tillbehör säljs ett kapell som kan användas under gång. Det ökar båtens användbarhet som resbåt och ställer den fullt i bilklass.

 

Skrovet. Båten har normalt V-bottenskrov i glasfiberbygge. Det är stagat inombords med tvärbalkar under fördäcket och soffan. Det är stabilt tack vare balkarnas lådkonstruktion och saknar “plastbåtskälvan” som tyvärr många plastskrov brukar vara behäftade med. Färgpigment är inblandat i ytterskiktet. Däcket, med skarndäck längs sidorna är också stabilt och binder väl ihop skrovet. Inga vibrationer eller andra oljud hörs.

Motorljudet fortplantar sig inte i skrovet. Motorn är gummiupphängd inuti kåpan.

Skrovet går tyst i sjön upp mot 18—20 knop. Därefter dundrar det ganska bra under fötterna när båten rusar över vågorna och sättningarna i sjöarna förorsakar kraftiga dunsljud,

 

Sittutrymmet. Bortsett från fördäcket är skrovet av öppen typ. En soffa med plats för tre (i nödfall) utgör enda inredningen. Den är klädd med dynor som inte nämnvärt dämpar stötarna vid gång i sjö. Två personer sitter mycket bekvämt och körställningen för föraren är behaglig. Avståndet mellan ryggstöd och ratt är lagom och gasreglaget sitter inom bekvämt räckhåll, så länge man kör framåt. Vid backning skall reglaget föras bakåt, och handtaget kommer då väl långt bak för att vara lättmanövrerat. Båten är högerstyrd.

Med passagerarna i framsätet går båten i vacker level-run, men om en passagerare uppehåller sig i utrymmet bakom soffan går båten med en ej självhämmande studsning, varvid fören stampar upp och ned med akterspegeln som “gångjärn’.

Båten rymmer vattenskidutrustning eller fiskedon. Den är stabil och det rymliga akterrummet gör en lämpad för spinnfiske i öppen sjö.

 

 Kurvläget. Med två personer i framsoffan kurvar båten lika bra åt båda hållen. Åker man ensam märks aningen motvilligare kurvtagning med förarsidan i ytterkurvan. Men med rätt körteknik med gasavdrag i ingången och pådrag i kurvan elimineras den känslan. Båten går som på räls och har ingen sladdningstendens, inte ens vid frän kurvtagning. Lutningen är lagom och båten tappar varken fart eller planingsläge trots snäva svängar.

 

 Egenskaper i sjön. Båten startar mjukt och planar villigt upp. Den är absolut kursstabil och sjömilsbanan avverkades snörätt trots snedsjö. Den går fullständigt torrt och panoramavindrutan skyddar för fartvinden därför att den är så hög att man inte sitter med hela huvudet ovanför som tyvärr på många andra båtar.

Med omkring 20 knop går båten lagom mjukt och man behöver inte passa sjöarna och svallen efter andra båtar, utan kan köra relativt jämnt.

Väl uppe i planingsläget ligger den kvar på ”planet” trots fart- reducering nedåt 8 knop med två personer ombord. Den trivs bäst helt ovanpå vattenytan och stannar så länge som möjligt.

Motorstorleken, en 22 hk Mercury av 1960 års modell, föreföll idealisk för båttypen, men vid vattenskidåkning kanske man behöver 10 hk till för att dra upp skidåkarna, speciellt om man vill bogsera fler än en.

 

Monaco 1961
Bild från testkörningen
Annonsblad
Testblad